ตำแหน่งงาน
วิศวกรขาย (สาขาภาคตะวันออก)

คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี

-  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป

-  สามารถพูดและติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้

-  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

-  มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงาน

ติดต่อและเข้าพบลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ฐานลูกค้า จ.ระยองและจ.ชลบุรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานสาขาภาคตะวันออก  เลขที่ 116/28  หมู่ 3  ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วิศวกรขาย / เจ้าหน้าที่ขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย/หญิง

- อายุ 25 - 30 ปี

วิศวกรขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ขาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

 - มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

ลักษณะงาน :

ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าพร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สถานที่ปฎิบัติงาน :

ซอยสุขุมวิท 62/1 กรุงเทพมหานคร